top of page

Storitve, rešitve, izobraževanja ...

Dolgoletne izkušnje na področju upravljanja strežniške infrastrukture, omrežji, nadzora sistemov ter inovativnih rešitev so garant stabilnega delovanja IT infrastrukture, kot podpornega nosilca poslovanja.

Načrtovanje, upravljanje in nadzor strežniške infrastrukture

S strežniki se v podjetju MA-NO d.o.o. ukvarjamo že od konca devetdesetih let - s časov sistemov Microsoft Windows NT 4.0 - nudimo pomoč pri načrtovanju sodobnih sistemov z nanjnovejšimi tehnologijami in tehnološkimi trendi.
Sisteme upravljamo tako, da zanje nudimo široko paleto podpornih nadzornih rešitev s katerimi smo v vsakem trenutnku lahko dobro informirani o stanju delovanja ter potencialne izzive rešujemo proaktivno. Nadzoru sistemov v podjetju MA-NO d.o.o. dajemo posebno pozornost saj verjamemo, da je preventivno delovanje prava pot.

Mrežna infrastruktura in rešitve

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja in vzdrževanja (tudi ponudniških) omrežji v podjetju MA-NO d.o.o. načrtujemo, vzdržujemo in nadziramo najrazličnejša omrežja - svetujemo vam lahko pri vzpostavitvi visokorazpoložljivih rešitev na nivoju usmerjanja, požarnih zidov (tudi Next generation), stikal, brezžičnih transportnih in dostopovnih povezav, kot tudi vzpostavitev naprednejših rešitev iz palete t.i. software defined network ...

Nadzor IT sistemov in preventivno delovanje

Ker se tudi sami raje posvečamo naprednim rešitvam in prihodnosti ter na napakah, ki so predvidljive raje ne bi zapravljali časa smo v podjejtu MA-NO d.o.o. prepričani, da je kvaliteten nadzor sistemov ključ do poslovanja brez preknitev.

Današnje tehnologije omogočajo veliko rešitev s katerimi lahko drastično zmanšamo tveganje nenapovedanih izpadov s kompleksnim sistemom nadzora posameznih komponent od okoljskih vplivov (tresljaji, hrup, voda, požar) do strojne opreme (odpoved posameznih komponent), nadzora omrežne opreme in povezljivosti ter v končni fazi aplikacij in storitev.

Načrtovanje in upravljanje z varnostjo in primeri dobrih praks v mislih ...

Pri načrtovanju in upravljanju sistemov v podjetju MA-NO d.o.o. sledimo postopkom s katerimi poskušamo vzdrževati varnostni nivo na optimalni ravni - IT sistemi so permanentno izpostavljeni varnostnim tveganjem zato je prav, da s tem razmislekom načrtujemo sisteme - prav tako je pomebno da tako o varnostnih mehanizmih kot o tveganjih izobražujemo uporabnike.

Izobraževanja

Z dolgoletnimi predavateljskimi izkušnjami nudimo tudi predavanja na specifične teme (na ključ), kjer lahko za zainteresirano skupino ali posameznika vzpostavimo tudi testna okolja v katerih v t.i. hands-on izkušnji preiskuša pridobljena znannja in se sooča z izzivi prej, kot jih dejansko vpelje v produkcijskih okoljih.

Izobraževanja izvajamo tako za strokovnjake z IT področja kot tudi za uporabnike IT sistemov.

Iz izkušenj ...

... smo se naučili, da uvajanju sprememb vedno sledi večkratno preverjanje novonastalega stanja.

Sledimo načelu, da v petek ne izvajamo  sprememb na produkcijskih sistemih - razen, če niso te v naprej dogovorjene (večje projektne aktivnosti (selitve strežnkov, večje nadgradnje ...)) - ki bi tako za uporabnike končne storitve, kot za partnersko podjetje in nenazadnje za nas predstavljalo tveganje za brezhibno delovanje v času vikenda (oziroma praznikov).

bottom of page